WerktijdZorg richt zich specifiek op personele oplossingen in de zorg en welzijn. Onze opdrachtgevers zijn zeer divers in omvang en doelgroep. Wij werken voor thuiszorgorganisaties en ziekenhuizen, maar ook voor kleinschalige zorgboerderijen, fysiotherapeuten en huisartsenpraktijken. Wij beschikken over een groot bestand van zorgprofessionals voor zowel op de werkvloer als op coördinerend of management niveau.

Onze zorgprofessionals worden zorgvuldig geselecteerd; opleiding, diploma’s, bekwaamheid en ID check maken onderdeel uit van onze selectieprocedure. Desgewenst verzorgen wij een referentiecheck, VOG en/of vaccinatie verklaring. Daarnaast kijken wij naar attitude, motivatie en beroepshouding.

Onze organisatie bestaat sinds 2002; wij weten dus van de hoed en de rand. Intercedentes en medewerkers zijn allen SEU gediplomeerd (Stichting Examens Uitzendbranche). Wij zijn NBBU lid, beschikken over het Certificaat ‘Stichting Normering Arbeid’ en publiceren periodiek de ‘Verklaring goed betalingsgedrag’ van de Belastingdienst.

Nieuws

jan 30

Nieuwsbrief

BSN verstrekken toegestaan Tot voor kort was het niet toegestaan om het BSN van een uitzendkracht te verstrekken aan de inlener. Dit is niet langer het geval; vanaf januari 2017 mag het uitzendbureau het BSN van de bij de inlener tewerkgestelde uitzendkracht direct aan de inlener verstrekken. Het administreren van het BSN van uitzendkrachten is

Lees meer

Zoals u weet levert WerktijdZorg niet alleen personeel op uitzendbasis of detachering;  wij verzorgen ook de werving en selectie voor organisaties in de zorg en welzijn in Noord Nederland. Omdat momenteel veel organisaties te maken hebben met een reorganisatie, fusie of herstructurering, helpen wij sinds kort ook met het herplaatsen van boventallige- en mobiliteits  medewerkers.  Op

Lees meer

Voor werknemers die binnenkort werkloos worden en een WW aanvragen heeft het UWV handige hulpmiddelen beschikbaar gesteld die aangeven wat je moet regelen en wanneer. Op de website van het UWV is er een checklist beschikbaar waar de stappen op staan vermeld. Ook kun je op je telefoon een app downloaden ‘Wegwijzer WW’. Via deze app krijg je bijvoorbeeld

Lees meer

Na een periode van minder werkgelegenheid zal het aantal banen in de zorg tot aan 2020 groeien ten opzichte van 2015. Ook verandert het soort werk. Minister Edith Schippers en staatssecretaris Martin van Rijn (beiden VWS) schrijven dit aan de Tweede Kamer. Ontwikkeling arbeidsmarkt zorg Tot aan 2020 zal de arbeidsmarkt in de zorg zich

Lees meer

okt 17

Nieuwsbrief

WerktijdZorg houdt u graag op de hoogte van wettelijke ontwikkelingen m.b.t. flexwerk en HRM . Hieronder onze laatste nieuwsbrief. Er komt een nieuw systeem van loonkostenvoordelen. Deze nieuwe premiekortingen voor werkgevers moeten het eenvoudiger maken om ouderen en mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Naar verwachting gaan deze voordelen gelden in 2018. Daarnaast maakt

Lees meer

E-MAILiT